അച്ചടിക്കുക

ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

Xiye Tech Group Co., Ltd

Xiye ആസ്ഥാനം

ചേർക്കുക:
8F, Xinyuan centre, No. 251, Fenghe Road, Lianhu District, Xian

ഫോൺ:
+0086-029-84513533

ഇ-മെയിൽ:
djf@xiyegroup.com

ആഭ്യന്തര ബിസിനസ്സ്

ഫോൺ:
+0086-13759924234
+0086-18192366931
+0086-18840295000

ഇ-മെയിൽ:
wj@xiyegroup.com

അന്താരാഷ്ട്ര ബിസിനസ്

ഫോൺ:
+0086-18192167377 (WhatsApp)
+0086-18840295000
+0086-17391167819 (Whatsapp)

ഇ-മെയിൽ:
global-trade@xiyegroup.com
സെയിൽസ് എംജി:
pengjiwei@xiyegroup.com

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക